Álláshírdetés

Álláshírdetés

Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete

Pályázatot hirdet családgondozói munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: Munkaszerződéssel, határozatlan időre, teljes munkaidőben

A munkavégzés helye: Anya-Gyermek Segítőotthon - Nyíregyháza


Munkakör általános leírása:

Az új munkatárs feladatai lesznek:

 •   ⦁  A Családok Átmeneti otthonában élő családok segítése az 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, a 15/1998. (V.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és a működésük feltételeiről vonatkozó részei szerint.

 •   ⦁  Az intézményben lakó családok gondozása egyéni esetkezeléssel,

 •   ⦁  személyiségfejlesztés, mentálhigiénés segítségnyújtás,

 •   ⦁  a családokat képessé tenni az önálló életvitelre, társadalomba való sikeres visszailleszkedésre,

 •   ⦁  konfliktusok kezelésében történő szerepvállalás,

 •   ⦁  jogszabályok naprakész ismerete,

 •   ⦁  közösségi programok szervezése, részvétel a lebonyolításban,

 •   ⦁  kapcsolat kialakítása és fenntartása szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi és oktatási intézményekkel,

 •   ⦁  együttműködés a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóival, szükség szerint esetmegbeszélés szervezése.


Az új munkatárssal szemben támasztott alapvető elvárások:

Megfelelő végzettség:

Felsőfokú szociális szakképzettség, pszichológus, pszichopedagógus vagy mentálhigiénés szakképzettség, szociológus, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, játék- és szabadidő-szervező tanár vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember

 •   ⦁  kiváló szakmai hozzáértés,

 •   ⦁  magas empátiás készség,

 •   ⦁  előítélet-mentes hozzáállás,

 •   ⦁  megbízhatóság, rugalmasság,

 •   ⦁  jó együttműködési készség és helyzetfelismerő képesség,

 •   ⦁  erős szervező- és kommunikációs készség és gyakorlatiasság,

 •   ⦁  kiváló problémamegoldó képesség,

 •   ⦁  felhasználói szintű MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) ismeretek és gyakorlott alkalmazói szint;

 •   ⦁  önálló munkavégzés


A pályázat elbírálásakor előnyt jelent:
 •   ⦁  a gyermekvédelemben, illetve az átmeneti gondozásban szerzett szakmai tapasztalat,

 •   ⦁  a Magyar Vöröskereszt működésének ismerete


Jelentkezés feltételei, módja, határideje:

A jelentkezés feltételei:

 •   ⦁  magyar állampolgárság;

 •   ⦁  büntetlen előélet;

 •   ⦁  szellemi és fizikai cselekvőképesség;


Pályázati anyag összetétele:

 •   ⦁  részletes – 30 napnál nem régebbi önarcképes - szakmai önéletrajz;

 •   ⦁  motivációs levél;

 •   ⦁  végzettséget igazoló bizonyítvány másolati példánya;


Pályázati anyag benyújtásának módja:
 •   ⦁  elektronikus úton (pdf, jpeg, word formátumban), a szabolcsszatmarberegmegye@voroskereszt.hu e-mail címre elküldve (az elektronikus levél „tárgyában” kérjük a munkakör megnevezésével együtt a következőt is szerepeltetni: Nyíregyháza –családgondozó )


- Jelentkezés határideje: 2021. május 03.

A pályázatok elbírálásának menete, határideje:

A pályázatok elbírálásának menete:

 •   ⦁  kizárólag a jelentkezési határidőn belül, a „jelentkezés feltételei, módja, határideje” bekezdésben leírtaknak maradéktalanul megfelelő pályázatok kerülnek elbírálásra;

 •   ⦁  a kiválasztott pályázók egykörös személyi beszélgetésen vesznek majd részt;

 •   ⦁  a pályázat eredményéről csak az interjúra behívott pályázókat tájékoztatjuk.


A munkába állás általános feltételei, legkorábbi időpontja:

A munkába állás általános feltételei:

 •   ⦁  a munkavállaló személyi okmányainak, iskolai végzettségét-, illetve a munkakör ellátása szempontjából releváns szakképesítéseket igazoló bizonyítványok eredeti példányainak bemutatása;

 •   ⦁  eredeti, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása;


Az állással kapcsolatban bővebb információ kérhető: Glückmanné Pintér Judit (+36-70-9338337)
Megosztás :

Új hozzászólás

 A hozzászólását sikeresen elküldte. Köszönjük!   Frissít
Hiba: Kérjük próbálja meg újra