Képzés, felnőttképzés


Általános ismertetőA Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szervezete képzési tevékenységével, hozzá kíván járulni ahhoz, hogy a szervezet által megszólított és elért egyén / közösség, képessé váljon egyéni, szociális, gazdasági és társadalmi kihívások megválaszolására.

Általános célként olyan kompetenciák és ismeretek elsajátítását célozza meg:

- amely hozzájárul az egészséges és biztonságos élet elősegítéséhez és a lokális környezet védelméhez

- amely támogatja az egyén integrációját a munkaerőpiacra, hozzájárul a foglalkoztatás fenntartásához szükséges kulcskompetenciák elsajátításához, illetve olyan ismereteket közvetít, melyek a szociális segítségnyújtásra épülve segíti a társadalmi részvétel, az érdekérvényesítés és a lokális közösség fejlődését.

- amely hozzájárul a Magyar Vöröskereszt eszmeiségének és céljainak megismeréséhez és elsajátításához.


CÉLUNK

A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szervezetének alapvető célkitűzése, hogy egyre nagyobb mértékben bekapcsolódjon a felnőttek folyamatos képzésébe, annak érdekében, hogy készen álljanak az egész életen át tartó tanulásra.

Célunk egy szakmailag magas színvonalú, gazdaságilag sikeres felnőttképzési intézmény kialakítása, működtetése, amely az oktatás tartalmi minősége eredményeként a tudásukat a munkaerő-piacon jól hasznosítani tudó szakemberek kibocsátására képes. 


Információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működtetése

Az ügyfélszolgálati tevékenység személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. Ügyfélszolgálatunk mind telefonon, mind személyesen elérhető, felkereshető. Rendelkezünk a személyes tájékoztató megbeszélések, konzultációk lebonyolításához szükséges feltételekkel. Partnereinknek e-mailen is lehetősége nyílik kérdéseik megfogalmazására. Az e-mailen érkező érdeklődésre 5 munkanapon belül válaszolunk.

Intézményünk gondoskodik róla, hogy írásbeli tájékoztató anyagaiban, hirdetéseiben, mindig aktuális és egyértelmű, a potenciális ügyfelek számára jól érthető információk jelenjenek meg.

Intézményünk az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási számát a tevékenysége gyakorlása során használt képzési dokumentációban, valamint a képzéssel kapcsolatos üzleti dokumentumokon folyamatosan használja, arról ügyfeleit tájékoztatja, tevékenységéről közreadott írásos tájékoztatójában, programfüzetében szerepelteti, és az ügyfelek által jól látható módon kifüggeszti. Intézményünk a felnőttképzési tevékenységére vonatkozó tájékoztatóhoz, valamint a képzési programhoz való folyamatos hozzáférést biztosítja az ügyfelek, valamint az OKJ szerinti szakképesítések és egyéb szakmai képzések esetén az OKJ-ban szereplő szakmacsoport szerinti szakképesítésért felelős miniszter részére.

Honlapunkon rendszeresen közzétesszük a képzési tevékenységére vonatkozó naprakész, objektív mennyiségi és minőségi információkat. Az adatfrissítésnek legkésőbb minden hónap 10. napjáig meg kell történnie. Az adatfrissítés felelőse a szakmai vezető.

Közvetlen elérhetőséget az alábbi ügyfélfogadási rend szerint biztosítunk megbízóink, és a képzések résztvevői számára. Az ügyfélfogadási rend elhelyezése valamennyi képzési helyszínen kötelező.


Elérhetőségek

Cím:                                 4400 Nyíregyháza, Malom utca 3.

Telefonszám:                 +36 (42) 310-320

E-mail:                             szabolcsszatmarbereg@voroskereszt.hu

Web:                                www.szszbmvk.hu


Személyes ügyfél-fogadási idő

Hétfő

7.30-16.00

Kedd

7.30-16.00

Szerda

7.30-16.00

Csütörtök

7.30-16.00

Péntek

7.30-13.30

Szombat

-

Vasárnap

-


A reklamációk kezelése / panaszkezelési rendszer

Az esetlegesen felmerülő résztvevői, megbízói reklamációkat az ügyféllel kapcsolatot tartó képzésszervező dokumentálja, majd döntésre előkészíti (javaslatot tesz intézkedésre) az intézmény intézményvezetőjének. A reklamáció jogosságáról, elfogadásáról, valamint a kivizsgálásról és a reklamáció elhárításáért felelős személy kijelöléséről, a végrehajtás határidejéről szintén az intézményvezető dönt.

A reklamáció lezárását követően valamennyi az adott reklamációhoz, panaszhoz, annak kivizsgálásához kapcsolódó feljegyzést a megyei igazgatónak kell átadni. A reklamációkat és az azok megszüntetésére hozott intézkedéseket a szakmai vezetőnek kell nyilvántartania.

Szükség esetén helyesbítő, adott esetben megelőző tevékenység lefolytatását kezdeményezi.

A helyesbítő tevékenység indításáról, annak várt eredményéről és a bevezetés határidejéről tájékoztatni kell a reklamálót. A tájékoztatás a képzésszervező feladata.

A képzések résztvevő számára lehetőséget biztosítunk panaszaik anonim benyújtására. A panaszbejelentés lehetőségével kapcsolatos információkról a képzésszervező ad tájékoztatást.Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szervezete

Cím:                                 4400 Nyíregyháza, Malom utca 3.
Tisztelt Érdeklődők!Felhívjuk figyelmüket, hogy az „Alapfokú közúti elsősegélynyújtás” című képzésünket (E-000659/2014/D006), a jelentkezők számának függvényében legalább havonta egy alkalommal elindítjuk.

Oktatóink kiváló mentőtisztek, akik a felkészítés során arra törekednek, hogy a képzésben résztvevők úgy sajátítsák el az elsősegélynyújtás ismereteket, hogy éles helyzetben hatékonyan, eredményesen tudjanak beavatkozni.

Érdeklődni induló tanfolyamainkról online, vagy a 42/310-320 telefonszámon, szabolcsszatmarbereg@voroskereszt.hu email címen (a honlapunkon található jelentkezési lap kitöltésével, elküldésével), vagy személyesen ügyfélszolgálatunkon (4400 Nyíregyháza, Malom u. 3.) alatt lehet.


Figyelemfelhívás!Tisztelt Munkáltatók / Munkavállalók!

Felhívjuk figyelmüket, hogy az „Alapfokú munkahelyi elsősegélynyújtás” című képzésünket (E-000659/2014/D009) legalább 12 fő jelentkezése esetén, kihelyezetten, a munkahelyen is megszervezzük.

Oktatóink kiváló mentőtisztek, akik a felkészítés során arra törekednek, hogy a képzésben résztvevők úgy sajátítsák el az elsősegélynyújtás ismereteket, hogy éles helyzetben hatékonyan, eredményesen tudjanak beavatkozni.

Társadalmi elsősegélynyújtás mindenkinek (szinten tartó képzés) (E000659/2014/D007) feltétele az alapfokú munkahelyi elsősegélynyújtás tanúsítvány megléte.


  • Érdeklődni induló tanfolyamainkról online, vagy a 42/310-320 telefonszámon, szabolcsszatmarbereg@voroskereszt.hu email címen (a honlapunkon található jelentkezési lap kitöltésével, elküldésével), vagy személyesen ügyfélszolgálatunkon (4400 Nyíregyháza, Malom u. 3.) alatt lehet.

Megosztás :